Nämnd   Servicenämnden
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Thomas Bäckman (S) Ordförande
Dag Ohlsson (C) 1:e v ordf SKOGHALL
Ola Jonsson (M) 2:e v ordf
Lars Larsson (KD) Ledamot SKOGHALL
Nils Bagge (MP) Ledamot
Lennart Lämgren (L) Ledamot HAMMARÖ
Hans-Inge Wall (S) Ledamot HAMMARÖ
Maria Lundmark (S) Ledamot
Bernt Olof Karlsson (SoB) Ledamot
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Vakant (C) Ersättare
Liv Andersson (SoB) Ersättare
Dan Eriksson (C) Ersättare HAMMARÖ
Andreas Hellgren (S) Ersättare
Peter Johansson (L) Ersättare
Svante Nylund (V) Ersättare
Willy Ociansson (MP) Ersättare HAMMARÖ
Nils Safferson (M) Ersättare HAMMARÖ
Therese Wall (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-03-30 22:00:57