Nämnd   Socialnämnden
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Margareta Ivarsson (C) Ordförande SKOGHALL
Petra Weström (KD) 1:e v ordf
Peter Berglund (S) 2:e v ordf
Emil Joelsson (M) Ledamot
Britt Zetterberg-Bagge (MP) Ledamot
Annika Larsson (L) Ledamot SKOGHALL
Anne Carlén Hellgren (S) Ledamot
Inga-Lill Gunnarsson (S) Ledamot
Lina Ahl (V) Ledamot SKOGHALL
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Vakant (S) Ersättare
Cathrine Birath (MP) Ersättare
Lennart Eriksson (V) Ersättare HAMMARÖ
Kent Hakefelt (L) Ersättare
Dan Kihlström (KD) Ersättare
Linda Lindh (S) Ersättare
Jesper Malgerud (S) Ersättare
Marianne Ohlsson (C) Ersättare SKOGHALL
Nils Safferson (M) Ersättare HAMMARÖ
 
Uppdaterad 2023-03-30 22:00:57