Nämnd   Revisionen
2019-04-30 -- 2023-03-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gunnar Törnqvist (S) Ordförande HAMMARÖ
Roland Stridh (S) v ordf
Birgit Olsson (V) Lekmannarevisorer HAMMARÖ
Reine Johansson (M) Lekmannarevisorer
Dan Eriksson (C) Lekmannarevisorer HAMMARÖ
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag Ort
 
Uppdaterad 2020-08-11 22:00:52